כנס הבינלאומי העשירי אילת-אילות, כנס המיועד למעבר העולמי לאנרגיה נקייה ולכלכלה דלת פחמן

הכנס השנה התמקד בהעצמת אימוץ אנרגיה נקייה באמצעות ביזור, אגירת אנרגיה, רשתות מאקרו ועוד, תוך שימת דגש על תפקידה המכריע של אנרגיה מתחדשת בבניית עתיד בר קיימא לישראל ומחוצה לה