כל מי שקורא עיתון או צופה בטלוויזיה מבין כי ההתחממות של כדור הארץ כבר פה; זה לא משהו שיגיע מתישהו בעתיד רחוק ומעורפל.

ידוע כבר מעל לכל ספק כי פליטת גזי החממה – כתוצאה משימוש בדלקים – היא אחד הגורמים הבולטים לשינויי האקלים. אירועי מזג האוויר הקיצוניים אשר פוקדים את כל העולם משפיעים לא רק עלינו אלא גם יוצרים עומס על התשתיות; יש יותר ויותר הפסקות חשמל, שגם הוא בהתאמה מתייקר ככל שחולף הזמן.

מתברר כי אחת הדרכים היעילות ביותר לנטרל ולצמצם את ההשפעה המזהמת של שימוש בדלקים מאובנים לייצור חשמל, ותוך כדי כך גם להגדיל את ההיצע, היא שימוש בלוחות סולאריים בתור מקור אנרגיה חלופי – אנרגיה ירוקה – בהקשר של משבר האקלים.

להתקנת פאנלים סולאריים יש מספר יתרונות בולטים:

השפעה מינימלית על הסביבה – ייצור אנרגיה סולארית אינו כרוך בפליטת גזי חממה, אינו מזהם, ואינו יוצר רעש (יתרון גדול כאשר מתקינים פאנלים סולאריים בבתים פרטיים).

אנרגיה סולארית חסכונית מאוד – יותר מכך, מאנרגיה סולארית אפשר אף להרוויח. יותר ויותר אנשים משכירים את גגותיהם לשם התקנת פאנלים סולאריים. למעשה הם מוכרים חשמל לאחרים. כך נוצרת מצד אחד הכנסה נוספת ומצד שני אין בזבוז חשמל בלתי-מנוצל. מדינת ישראל התחייבה לקנות כל חשמל עודף מכל יצרן למשך 25 שנה!

יציבות מחירי החשמל – מערכת סולארית אינה תלויה בתנודות מחירים, זמינות חומרי גלם, ושאר צרות. הייצור קבוע במחיר ידוע מראש.

תמיכה ועידוד ממשלתיים – מדינת ישראל מבקשת לעודד יצרנים פרטיים של חשמל סולארי. לשם כך היא מציעה הטבות מס באמצעות "חוק עידוד השקעות הון באנרגיה ירוקה", וכן הטבת פחת מואץ לעסקים.

מהם השלבים של התקנת פאנלים סולאריים?

בדיקת אזור ההתקנה ומדידות ראשוניות

כל פרויקט של התקנת פאנלים סולאריים מתחיל בבדיקה של המקום המיועד לחיבור הפאנלים הסולאריים.

בבדיקה יבדקו את גודל השטח, את הכיוונים להתקנה (מבחינת חשיפה לשמש וגורמי הצללה כמו צמחיה גבוהה או בתים גבוהים בקרבת מקום), בדיקות תשתית החשמל הקיימת (חוטים, כבלים, ארונות חשמל) וכו'

כאשר מדובר על התקנת מערכת סולארית על גג, צריך לבדוק גם כל דבר שעלול להפריע כמו אנטנות, צינורות, או מדחסי מזגנים.

חשוב מאוד לבדוק ולוודא שהגג חזק ומתוחזק היטב; פאנלים סולאריים מתוכננים בדרך כלל לאורך חיים של 25 שנה לפחות, וכדאי שהגג יוכל לשאת את משקל המערכת לאורך תקופה ארוכה שכזו. לכן צריך לטפל בסדקים, שברים וכל מה שעלול לפגוע בעמידות הגג.

כיום חברות יכולות להשתמש ברחפנים בזמן הבדיקה והסקר הראשוניים. יתרונות השימוש ברחפן כוללים:

מדידה ללא צורך בטיפוס לגג

מדידה של מרכיבי הצללה סביב האתר

מדידת מרחקי פטות (בגגות איסכורית)

דיוק מקסימלי

תיעוד מצב הגג לקראת הפרויקט. תמונות הרחפן תורמות לזיהוי חלודה ומפגעים אחרים בגגות

קבלת היתר בניה עבור המערכת

התקנת פאנלים סולאריים, בין אם על גג או על הקרקע, מצריכה מספר אישורים: אישור בעלות על הגג / השטח המדובר, אישור מהנדס חשמל מוסמך לגבי קיום התנאים להתקנת המערכת הסולארית, ואישור מהנדס מבנים על כך שהמבנה אכן יכול לשאת את המערכת. כל אלה נדרשים לקראת בקשה לקבלת היתר בניה, במידה וצריך; כיום נוספו מספר הקלות, בעיקר במקרים של מערכות ביתיות, במסגרת מדיניות ממשלתית לקידום כל נושא האנרגיה הסולארית.

תקנות התכנון והבניה לגבי מבנים הפטורים מהיתר קובעות כי התקנת מערכת סולארית (פוטו-וולטאית בלשון החוק) תהיה פטורה מהיתר במידה ומתקיימים מספר תנאים:

עמידה בתקן ישראלי (ת"י 62548) עבור מערכות פוטו – וולטאיות (PV)

הספק המערכת (זרם ישיר) אינו עולה על 700 קילו וואט למבנה

המערכת תותקן על גג מבנה שהוקם כדין

המערכת לא תבלוט מהיקף הגג

רק במידה והמערכות הסולאריות המבוקשות אינן עומדות בתנאים המפורטים בתקנות הפטור הללו יש להגיש בקשה להיתר בניה בהתאם לקבוע בחוק.

ביצוע תכנון ושרטוט מלא של המערכת הסולארית

לאחר בדיקת כל הנתונים – מבניים, סביבתיים, רגולטורים – ניגשים לתכנון מפורט של המערכת.

התכנון כולל שרטוט מלא של המערכת הסולארית כולל:

נתוני המבנה – למשל, גג שטוח או משופע – כי גג שטוח דורש התקנת מערכת סולארית בשטח גדול ב – 80% יותר מאשר בגג משופע. הסיבה לכך היא שיש צורך להרחיק את שורות הפאנלים זו מזו לשם מזעור ההצללה ביניהן

נתוני חשמל – סוגי הפאנלים, גודלם והספקם, סוג ממירי המתח, צורת ההתקנה האופטימלית והיקף צריכת החשמל המשוער

עלות של ההתקנה בכל שלב ושלב

הגשה וקבלת אישור מחברת החשמל

למען הסר ספק – לא נדרש היתר בנייה כאשר מתקינים מערכת שמייצרת חשמל בהספק מירבי של עד 700 קילוואט, אבל המבנה עצמו חייב להיות עם אישור בנייה כחוק, מה שאומר גם טופס 4 (טופס 4 הוא אישור לאכלוס מבנה). במידה ומדובר בבית או במבנה שאינו חדש, יש לוודא שבועדה המקומית לתכנון ובנייה קיים טופס 4 של אותו בניין.

ביצוע התקנת המערכת הסולארית

בשלב א' של ההתקנה מבחינים בין 2 אזורי עבודה, כאשר בכל אחד יש צוות המורכב ממומחים בתחום: אזור התקנת הממיר וטיפול בארון החשמל, ואזור בניית התשתית להנחת הפאנלים.

בשלב ב' מניחים את תשתית הכבלים שמחברת את המערכת לממיר

שלב ג' הוא שלב הפריסה וההנחה של הפאנלים על גבי התשתית שכבר נבנתה קודם (תלוי בנתוני המבנה וסביבתו)

בשלב ד' מתקינים את תעלות החשמל

בשלב ה' מחברים בין הממיר למערכת, ומבצעים את החיבור לארון החשמל. זה יתבצע על ידי חשמלאי מוסמך.

ביצוע בדיקה סופית וביקור של חברת החשמל

בסוף ההליך תיערך בדיקה למערכת הסולארית ע"י נציג חברת חשמל, בנוכחות החשמלאי המוסמך האחראי על התקנת מערכת החשמל.

רישום בעל הפאנלים הסולאריים כיצרן אנרגיה סולארית וחיבור לרשת החשמל

ברגע שניתן אישור של חברת החשמל על כך שהמערכת תקינה, הכדור עובר למשרד התשתיות. שם נרשמים בעלי המערכת הסולארית כיצרנים של אנרגיה/חשמל.

עם קבלת אישור היצרן מטעם משרד התשתיות, חברת חשמל תדאג להתקין מונה ייצור חדש, ובכך למעשה היא מחברת את המערכת הסולארית לרשת החשמל הארצית.

לרשות החשמל יש אינטרס להרחיב את היקף ייצור החשמל באמצעות פאנלים סולאריים, לשם כך היא נקטה במספר צעדים:

זירוז חיבור מערכת סולארית מיד לאחר הבדיקה של חברת החשמל

שינויים באסדרה הכספית על מנת לעודד הצטרפות של יצרנים נוספים

כמה זמן לוקח בממוצע התהליך התקנת מערכת סולארית?

התהליך של התקנת מערכת סולארית אינו ארוך. אבל צריך לזכור שמשך ההתקנה תלוי בתנאים הייחודיים של כל מבנה והסביבה שלו. זו הסיבה לכך שהבדיקה הראשונית והתכנון המדויק כל כך חשובים. זה עשוי לקחת יומיים-שלושה למערכת בסיסית בלי בעיות מיוחדות, ולהגיע ל – 8 ימים במערכות גדולות בעלות הספק גבוה.

מה היא עלות ההתקנה של מערכת פאנלים סולארים?

התשובה היא כמובן: תלוי.

תלוי בגודל הגג, בהספק הנדרש, באיכות הפאנלים ובמרכיבים נוספים.

יחד עם זאת ישנו טווח מחירים מצוי אשר יכול לתת מושג על הסכומים המדוברים.

המחיר ההתחלתי עבור התקנת מערכת סולארית ביתית בהספק נמוך נע בסביבות 50,000 ₪, או אפילו 35,000 ₪, בעוד שמערכות ביתיות חזקות יותר עשויות להגיע גם ל – 80,000 ₪.

גגות סולאריים לארגונים ומוסדות יעלו כמובן הרבה יותר. עלות הקמת מערכת לגג סולארי בהספק של 140 קילו-וואט כרוכה בהוצאה של 400,000 ₪, אפשר גם להגיע ל – 750,000 ₪ ויותר.

נהוג לראות בהשקעה במערכת סולארית ביתית את אחת ההשקעות, לטווח ארוך, המשתלמות כיום במדינת ישראל.

היתרון הבולט של המערכת – עצמאות אנרגטית וירוקה

אחד היתרונות המאפיינים שימוש באנרגיה סולארית הוא עצמאות אנרגטית. המאורעות האחרונים באירופה הציפו באופן ברור את התלות האירופית ביבוא גז ונפט, מה שעלול לשמש כ"נשק" או לפחות ככלי לסחטנות פוליטית במקרים נוספים. בצד השני של העולם, סין מרגישה תלויה מאוד ביבוא נפט וחוששת מתסריטים דומים. אין לכן כל פלא שבשני האזורים הללו משקיעים סכומי עתק במעבר לאנרגיה סולארית. השילוב בין הפוליטיקה לבין שינויי האקלים מהווה זרז רציני לקראת התקנת פאנלים סולאריים ברמה הגלובלית.

התקנת פאנלים סולאריים להפקת אנרגיה מהשמש, בין אם לחימום מים או להפקת חשמל, הינה השקעה ששווה לבדוק. מחירי ההתקנה עלולים להצטייר כגבוהים ולא ריאליים לאנשים מסוימים, אך לטווח הרחוק זוהי השקעה נכונה, הן מבחינה גיאופוליטית, הן מבחינת השינוי האקלימי שעובר על הפלנטה והן מבחינה כלכלית.