התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל,
מלון כפר המכביה, רמת גן